Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Ban cố vấn của NextAcademy

Mr. Nguyen Hoa Binh

Group Founder, Chairman & Chief Entrepreneur at Nexttech Group of Technopreneurs

Mr. Nguyen Huu Tuat

Founder & Chairman at FastGo.mobi & General Director at NextPay

Mr. Do Cong Dien

Chief Executive Officer at Vimo

Tầm nhìn của NextAcademy

NextAcademy là cái nôi của nghề tư vấn Chuyển Đổi Số tại Việt Nam,
tạo ra hàng triệu việc làm cho giới trẻ và xã hội,
tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Chuyển Đổi Số,
thông qua giáo dục, nghiên cứu, sáng tạo và tinh thần kinh doanh.

Sứ mệnh của

NextAcademy

 

Transform the way people & companies grow.

 

Giá trị cốt lõi của

NextAcademy

Chúng tôi trân trọng

Integrity

Trân trọng lời nói của mình

Nỗ lực hết sức để làm điều mình nói sẽ làm

Học Tập Suốt Đời

Học tập suốt đời với tâm thế chiếc ly rỗng

Học tập là con đường dẫn đến thành công

Courage - Sự can đảm

Luôn đổi mới

Đương đầu thử thách

Nhận trách nhiệm

Đặt mình là gốc rễ của vấn đề để thay đổi kết quả ở tương lai

Sự tôn trọng

Chân thật với những giá trị chúng tôi tạo ra

Tôn trọng sự khác biệt