Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Buyer Journey, mấy ngàn năm nay cũng xung quanh ở các bước truyền thống:
  • Awareness Stage
  • Consideration Stage
  • Decision Stage

Cốt lõi là 03 stage đó

Nhưng khi xem hình thứ hai, xem hình Traditional Sales Funnel và The New Sales Journey, chúng ta sẽ thấy phần kỳ vọng của khách hàng là khác nhau
  • Truyền thống: kỳ vọng liên hệ sales
  • Đổi mới: kỳ vọng được sales liên hệ tại bất kỳ điểm nào tại Buyer Journey với đúng kênh tiếp cận (dịch nôm na theo ngữ cảnh của sales)
Ở hình đầu tiên, phần màu đen ở giữa, Automated Sales Process là thách thức của đa phần doanh nghiệp, nó đòi hỏi sự hợp lực và quyết tâm của:
  1. Lãnh đạo doanh nghiệp
  2. Quản lý sales
  3. Quản lý Marketing
  4. Quản lý công nghệ
Cần có sự quyết tâm của 4 nhóm trên để “số hóa” quy trình bán hàng doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp B2B)
Chỉ đơn giản 02 hình, công lực càng cao thì càng thấm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *