TỔNG QUAN

Nếu doanh nghiệp của bạn đang trong quá trình tìm kiếm một hệ thống quản lý khách hàng từ tổng quan đến chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng CRM để hỗ trợ các công tác do doanh nghiệp.

Khoá học đưa đến cho học viên nhiều kiến thức về việc sử dụng Zoho CRM, các video sẽ hướng dẫn các bạn đi từ khái niệm đến nâng cao các thao tác trên hệ thống.

Nội dung khóa học

  Thao tác về mô-đun
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Thao tác trên bản ghi
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Bản đồ chuyển đổi
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Tuỳ chỉnh tab
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Thao tác trên các trường
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Bố cục và quy tắc xác thực
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký