TỔNG QUAN

Tạo ra các cuộc gặp gỡ với khách hàng có thể là một trong những khía cạnh thách thức nhất của bán hàng. Đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu bán hàng B2B và phần lớn thời gian của bạn sẽ dành cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng email, tin nhắn trên LinkedIn hoặc thậm chí là gọi điện.

Nội dung khóa học

  Tìm kiếm tiềm năng bán hàng & phát triển kinh doanh B2B
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký