TỔNG QUAN KHÓA HỌC


Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn và gọi điện ngẫu nhiên và tạo ra kịch bản gọi điện hoàn hảo, bước đầu tiên là tập trung vào lời mở đầu của bạn.

Chiến lược gọi điện ngẫu nhiên giúp bạn biến những khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền.

Nội dung khóa học

  Phương pháp mở đầu cuộc gọi ngẫu nhiên
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký