NextLend là 1 sản phẩm trong hệ sinh thái NextTech với nhiêm vụ tăng tốc phát triển cho doanh nghiệp. Bằng công nghệ, NextLend giải quyết những rào cản về thủ tục và cung cấp giải pháp tài chính ưu việt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Nguyễn Hòa Bình

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Nhà đầu tư công nghệ Shark Tank mùa 3.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

  • Hiểu dịch vụ ứng vốn NextLend là gì.
  • Biết được điều kiện để được ứng vốn và cách thức tham gia
  • Hiểu được quy trình thực hiện ứng vốn
  • So sánh các hình thưc cho vay trên thị trường

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá đào tạo phù hợp với:

  • Người muốn tìm hiểu kiến thức nền tảng về công nghệ, chuyển đổi số để làm việc cho các công ty về công nghệ, chuyển đổi số với vị trí chuyên viên tư vấn.
  • Chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu về giải pháp tài chính giúp tăng trưởng kinh doanh.
  • Nhân sự đang phụ trách về chuyển đổi số, marketing của doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn về công nghệ để phục vụ cho doanh nghiệp.

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Kết thúc khoá học, bạn sẽ biết được cách:

  • Giới thiệu và Tư vấn giải pháp NextLend cho khách hàng.
  • Quyết định được việc sử dụng dịch vụ NextLend cho doanh nghiệp.
  • Biết cách vận hành giải pháp của NextLend trong doanh nghiệp.