TỔNG QUAN

Tìm kiếm và tạo khách hàng tiềm năng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bán hàng. Khoá học sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách hoạt động của điều này.

Nội dung khóa học

  Hướng dẫn cơ bản để tìm kiếm tiềm năng bán hàng
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký