TỔNG QUAN

Khoá học đưa ra chiến lược và kịch bản tiếp cận Linkedin. Khi bạn nhắn tin trên LinkedIn thì sẽ có tỷ lệ phản hồi tốt hơn.

Nội dung khóa học

  Chiến lược tiếp cận trên Linkedin
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký