TỔNG QUAN

Chuyển đổi số đang là xu hướng mạnh mẽ của các doanh nghiệp toàn cầu. Áp dụng công nghệ số là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, tăng cường khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện tại có đủ năng lực để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số đang thiếu hụt rất lớn từ đội ngũ tư vấn đến đội ngũ triển khai.

Với lẽ đó, NextAcademy cho ra đời chương trình đào tạo Chuyên viên tư vấn chuyển đổi số - Cơ bản với mong muốn tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ năng lực để tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: quản lý bán hàng, tài chính, kế toán, nhân sự, ...

Chương trình đào tạo cơ bản giúp cho bạn có góc nhìn đúng và đủ về "Tư duy số". Tuy nhiên, để có được "Kỹ năng số", bạn cần thực hành liên tục trong một khoảng thời gian nhất định.

Hơn nữa, hoàn thành khoá học và có chứng chỉ Chuyên viên tư vấn chuyển đổi số - Cơ bản, bạn có rất nhiều cơ hội để tham gia làm việc trong các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Đối tượng học viên

Khoá học phù hợp với:

  • Chủ Doanh nghiệp
  • Nhân sự tư vấn chuyển đổi số
  • Nhân sự chịu trách nhiệm thực thi và vận hành chuyển đổi số trong doanh nghiệp
  • Sinh viên

Mục tiêu khoá học

  • Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bạn sẽ:
  • Hiểu được chuyển đổi số là gì, tư vấn chuyển đổi số là gì.
  • Thấy được triển vọng của nghề Tư vấn chuyển đổi số và tầm quan trọng.
  • Hiểu được các công cụ chuyển đổi số đang có trên thị trường, các công cụ được vận hành như thế nào và giúp gì cho doanh nghiệp.

Kết quả đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo, bạn sẽ có thể:

  • Tư vấn cho doanh nghiệp các công cụ giúp chuyển đổi số ở mức cơ bản.
  • Chủ doanh nghiệp ra quyết định lựa chọn được công cụ nào là cần thiết nhất cho doanh nghiệp của mình.

MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG


Để hoàn thành khóa học và lấy chứng chỉ, bạn cần hoàn thành 100% các nội dung đào tạo và hoàn thành các bài kiểm tra với số điểm từ 70% trở lên.

- Bạn có tối đa 02 lần để hoàn thành bài kiểm tra, trong trường hợp không hoàn thành, bạn phải đăng ký học lại từ đầu.

- Bạn cần theo dõi bài học theo thứ tự từ trên xuống dưới, chọn "Complete and continue" để sang nội dung tiếp theo.

- Đối với video, bạn phải xem hết tối thiểu 90% nội dung video thì mới có thể chọn "Complete and continue".

- Sau khi Enroll khoá học, tuỳ vào mỗi khoá sẽ có thời hạn nhất định, sau thời hạn đó, khoá học sẽ đóng và bạn phải đăng ký lại nếu muốn tiếp tục học.

Nội dung khóa học

  Tổng quan
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Tài chính
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Kế toán - Accounting
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Nhân sự - Human Resourse
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Quản lý bán hàng - Sales Management
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Kho vận, Hậu cần - Logistic
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Đánh giá nội dung khóa học
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Khóa học nâng cao
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký