TỔNG QUAN

Khoá học đem đến cho bạn những kiến thức như: Tìm kiếm & tạo khách hàng tiềm năng, danh sách phát triển Doanh nghiệp, Mẹo bán hàng để chốt nhiều ưu đãi hơn…. đi sâu vào các chiến lược và chiến thuật tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để tạo bản trình bày bán hàng hoàn hảo và xây dựng bản trình diễn bán hàng hoàn hảo.

Nội dung khóa học

  Mẹo thuyết trình demo bán hàng hoàn hảo
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký