TỔNG QUAN

Với suy nghĩ này, làm cách nào để bạn theo dõi khách hàng mà không tỏ ra tự đề cao, nhưng vẫn truyền tải được thông điệp của bạn?

Với khoá học này, bạn sẽ học được một cách tuyệt vời để nhìn mọi thứ vì bạn đang suy nghĩ từ quan điểm của khách hàng.

Nội dung khóa học

  Làm thế nào để theo dõi với khách hàng
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký