TỔNG QUAN

Có rất nhiều thách thức đi kèm với việc trở thành một nhà lãnh đạo hoặc giám đốc bán hàng bên ngoài. Một trong những thách thức lớn nhất là chúng tôi không được gặp nhóm của mình hàng ngày để tương tác trực tiếp.

Cốt lõi cơ bản của lãnh đạo bán hàng chỉ đơn giản là dành thời gian. Cách số một để cải thiện tinh thần, cải thiện lợi nhuận và nâng cao tiền hoa hồng của những người trong nhóm của bạn là dành thời gian cho họ. Vì vậy, trong khoá học cung cấp ba cách bạn có thể dành thêm thời gian cho những người trong nhóm của mình.

Nội dung khóa học

  Tương tác với nhóm bán hàng
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký