Nghề

Digital Transformation Consultant (DTC) là gì?

“Nghề tư vấn chuyển đổi số là nghề tư vấn giải pháp chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp lên môi trường số.”

Nhận Coupon

Đăng ký ứng tuyển

Lý do

Thúc đẩy nghề DTC từ năm 2021

Xem chi tiết >>>

Các tập đoàn lớn như: Viettel, NextTech, FPT, VNPT, CMC mang tham vọng xây dựng, cung cấp và phổ biến rộng rãi  hệ sinh thái Chuyển Đổi Số cho xã hội

Với những nền tảng công nghệ tất yếu như AI, Robotic, Cloud, Blockchain và Automation.

2

Xem chi tiết >>>

Sự xuất hiện của đội ngũ nhân sự Chuyên Viên Tư Vấn Chuyển Đổi Số chính là chìa khóa giúp các doanh nghiệp mở lối đi mới

Bên cạnh việc phát triển hệ sinh thái Chuyển Đổi Số, dịch vụ tư vấn và phát triển những giải pháp Chuyển Đổi Số cũng tăng cao

3

Xem chi tiết >>>

Covid-19 là bước ngoặt thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai Chuyển Đổi Số 

Hơn 50% doanh nghiệp sẽ bị thay thế nếu không Chuyển Đổi Số và 85% công việc sẽ bị biến đổi trong 3 năm sắp tới.

1

"Năm 2025, nghề tư vấn Chuyển Đổi Số là một nghề thời thượng, là một trong Top 10 ngành nghề tạo ra thu nhập triển vọng cho giới trẻ và xã hội"

2017

2021

2025

Nhận thức Chuyển Đổi Số

Tiên phong nghề
Tư vấn Chuyển Đổi Số

Nghề triển vọng cho giới trẻ và xã hội

2020

Triển khai Chuyển Đổi Số

Nhân sự trong thời đại số, chìa khóa thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Lộ trình

Nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số (DTC)

NextAcademy là nơi bắt đầu nghề Digital Transformation Consultants (DTC)

Mọi khóa học tại NextAcademy đều được giảng dạy bởi những người đang làm thực tế tại
các công ty công nghệ tại Việt Nam.

Học viện NextAcademy

Tiên phong nghề
"Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Lộ trình nghề nghiệp

Bổ sung các kĩ năng cho học viên để phát triển toàn diện

Đảm bảo việc làm

Sau tốt nghiệp. Học viên tại Học viện NextAcademy được giới thiệu vào làm việc tại các công ty công nghệ

Tái đào tạo

Lịch tái đào tạo từ học viện giúp học viên bám sát với nhu cầu doanh nghiệp


Nhận Coupon

Nhận Khóa Học Chuyển Đổi Số Online

Hành trình

trở thành Chuyên viên Tư vấn Chuyển Đổi Số

Bắt đầu

IQ Test

Khóa Tổng quan DTC Online

Hoàn thành trong 150 phút

Khóa DTC Offline

Tổng quan Chuyển Đổi Số

Tư duy về công cụ Chuyển Đổi Số

Nhận việc làm

Khóa học chuyên sâu Công cụ Chuyển Đổi Số

Học Online các sản phẩm: mPOS, MySpa, PosApp, NextBuy, NextLend

Thực hành kết quả thực tế từ Công cụ Chuyển Đổi Số

Hoàn tất trong 30 phút

Hoàn thành trong 1,5 ngày

Điểm trao dồi kỹ năng

Điểm thử thách nhân sự

Phỏng vấn

Nhận việc

SM đào tạo về Kỹ năng tư vấn

Mục tiêu khóa học:

Khóa Đào Tạo

Chuyên viên Tư vấn Chuyển Đổi Số - Cơ Bản

Học viên sẽ có những kỹ năng sau khi hoàn tất khóa đào tạo

  • Tổng quan về Chuyển Đổi Số, tư duy Chuyển Đổi Số
  • Triển vọng của nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số
  • Hiểu được các sản phẩm Chuyển Đổi Số và vận hành

Kiến thức tổng quan Chuyển Đổi Số

Phần 1

NextAcademy không chỉ trang bị các công cụ, kỹ thuật “Chuyển Đổi Số” mà còn xây dựng tư duy Chuyển Đổi Số đúng đắn, bền vững cho học viên bằng 2 trụ cột cốt lõi về công cụ & tư duy Chuyển Đổi Số.

Đào tạo Online

Thời lượng đào tạo: 120 phút

Công cụ Chuyển Đổi Số

Tập trung vào các giải pháp giúp các doanh nghiệp giải quyết nhu cầu của họ trong việc Chuyển Đổi Số

Phần 2

Chuyển Đổi Số nâng cao

Thực hành sử dụng các công cụ chuyển đổi số

Chuyển đổi số về tài chính: mPOS, NextLend

Chuyển đổi số về Quản lý bán hàng: PosApp, MySpa, NextBuy.

Địa điểm

Học khóa Offline

Đà Nẵng

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Nhận Coupon

Học miễn phí khóa học Chuyển Đổi Số Online

Nhận Coupon

Nhận Khóa Học Chuyển Đổi Số Online

Đơn vị

Tổ chức

Ban cố vấn

Mr. Nguyen Hoa Binh

Group Founder, Chairman & Chief Entrepreneur at Nexttech Group of Technopreneurs

Mr. Nguyen Huu Tuat

Founder & Chairman at FastGo.mobi & General Director
at NextPay

Mr. Do Cong Dien

Chief Executive Officer at Vimo

Mr. Wilson Lieu

Chief Executive Officer at NextAcademy

Đơn vị bảo trợ chuyên môn 

Đơn vị bảo trợ học cụ