Bài giảng trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Làm dịu những khách hàng tức giận

Nội dung bài giảng đã bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, Bạn cần đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa