Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Đọc lại bài “Áp dụng chiến lược bán hàng vào Inbound Sales”
Read more
Chuyển đổi số Tóm tắt: Đối lập với niềm tin chung, chuyển đổi số thì ít về công nghệ, và 
Read more
Hầu như các ngành nghề đều có một ngôn ngữ riêng cho mình, họ định vị đấy là thế giới 
Read more
    Sales cycle là gì, là chu kì bán hàng, nói nôm na cho dễ hiểu thế này: một 
Read more
[Cải Thiện Hiệu Suất Làm Việc] Làm thế nào để cải thiện hiệu suất, ví dụ:   1. Tăng doanh 
Read more
Chắc hẳn mỗi khi một bạn DTC lên một vị trí mới thì sẽ có các mục tiêu công việc 
Read more
Bài viết này dành cho sales B2B, Digital Sales, từ 0 –> 3 năm kinh nghiệm bán hàng (phù hợp 
Read more
Sales Process: là quy trình bán hàng của sales Sales Pipeline: Là các bước cần phải thực hiện để đảm 
Read more
ƯU, NHƯỢC VÀ CÂN BẰNG Các cuộc thảo luận giữa Direct Sales(bán hành trực tiếp) và Channel Sales(kênh bán hàng) 
Read more