Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Đọc lại bài “Áp dụng chiến lược bán hàng vào Inbound Sales”
Read more
Chuyển đổi số Tóm tắt: Đối lập với niềm tin chung, chuyển đổi số thì ít về công nghệ, và 
Read more
Vấn đề của phụ nữ trong ngành Chuyển Đổi Số Nhiều người có thể đồng ý rằng đặc biệt là 
Read more
Hầu như các ngành nghề đều có một ngôn ngữ riêng cho mình, họ định vị đấy là thế giới 
Read more
[Cải Thiện Hiệu Suất Làm Việc] Làm thế nào để cải thiện hiệu suất, ví dụ:   1. Tăng doanh 
Read more
    Sales cycle là gì, là chu kì bán hàng, nói nôm na cho dễ hiểu thế này: một 
Read more