Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Hiệu trưởng NextAcademy

10 năm kinh nghiệm trong ngành Sales & Digital Sales

Kinh nghiệm

Giám đốc Sales Toàn Quốc tại Haravan
Ban Điều Hành Miền Nam tại CSMO VietNam - CLB Giám Đốc Sales & Marketing Việt Nam
Phó chủ tịch tại BNI Success Chapter

Vai trò tại học viện

Đào tạo Quản lý Tư vấn Chuyển Đổi Số

Chủ đề đào tạo

Kỹ năng quản lý đội nhóm >30 người
Lập kế hoạch Sales với ngân sách 100 tỷ
Kế hoạch dự báo doanh thu cho năm

Shared documents

Contact teacher

If you need to get in touch with a me please feel free to send me an e-mail.

Address:

Osborn R-0 School
275 Clinton Ave
Osborn Missouri 64474
School