TỔNG QUAN

Chuyển đổi số là khai niệm được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trên truyền thông và mạng xã hội. Nhưng bạn có thực sự hiểu Chuyển đổi số là gì, tại sao nó quan trọng, Nghề tư vấn chuyển đổi số là sao, tác động như thế nào đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn?

Đến với khóa học Triển vọng nghề tư vấn chuyển đổi số, những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC


Sau khi hoàn tất khóa học, bạn sẽ hiểu được:

  • Chuyển đổi số là gì.
  • Chuyển đổi số giúp gì cho doanh nghiệp.
  • Những giải pháp/công cụ chuyển đổi số đang có mặt trên thị trường.
  • Triển vọng nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến của nghề Tư vấn chuyển đổi số.


KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Sau khi học xong,

  • Đối với chủ doanh nghiệp, bạn sẽ quyết định có nên chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình hay không.
  • Đối với các bạn đang định hướng lại nghề nghiệp sẽ quyết định được có nên đi theo nghề tư vấn chuyển đổi số không.