TỔNG QUAN

Nếu bạn đang lãnh đạo một đội ngũ bán hàng, nhưng chưa có sự kết nối giữa các thành viên. Còn nhiều vấn đề về giải pháp bán hàng, đào tạo đội ngũ, kế hoạch kinh doanh...

Khoá học này bao gồm những chia sẻ của các chuyên gia về ngành Sales SaaS trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi Covid-19, giúp đội nhóm của bạn vững vàng và phát triển hơn.