TỔNG QUAN

Khoá học thảo luận về chiến lược giao tiếp lý tưởng cần có với khách hàng để tập trung vào tác động của khách hàng. Làm thế nào để xoa dịu những khách hàng thất vọng và tức giận và hướng cuộc trò chuyện theo hướng xây dựng hơn.

Hơn nữa, bạn cần tạo một khuôn khổ tuyệt vời cho tổ chức của bạn về cách xử lý việc tương tác với khách hàng.