Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo Mật này giúp điều chỉnh cách thức nhà trường thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng (cụ thể ở đây là học viên). Chính sách này được đảm bảo áp dụng trong NetAcademy và tất cả các khóa học của NetAcademy.


Thông tin cá nhân

Chúng tôi tiếp nhận thông tin của học viên bằng nhiều cách khác nhau, như việc học viên đăng ký vào NetAcademy hoặc một khóa học cụ thể của chúng tôi, đăng ký nhận tin tức mới mỗi ngày, các hoạt động, dịch vụ, tính năng khác mà chúng tôi cung cấp. Học viên có thể truy cập vào trang web NetAcademy bằng cách ẩn danh. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin của học viên chỉ khi người đó tự nguyện gửi cho chúng tôi. Học viên có thể từ chối cung cấp dữ liệu cho NetAcademy nhưng điều đó sẽ khiến học viên không thể tham gia một vài khóa học của NetAcademy.


Cách chúng tôi thu thập thông tin

NetAcademy có thể thu thập thông tin cá nhân của học viên để phục vụ cho những mục đích sau:

     ⇨ Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng

Thông tin học viên cung cấp sẽ giúp chúng tôi đáp ứng và hỗ trợ các yêu cầu của các bạn hiệu quả hơn.

Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

    Thông qua thông tin được cung cấp, chúng tôi có thể hiểu hơn cách mà quá trình học viên trải nghiệm và sử dụng các dịch vụ mà NetAcademy cung cấp.

Gửi email định kỳ

    Chúng tôi sử dụng email mà học viên đã cung cấp để gửi cho học viên những thông tin và cập nhật (nếu có) của khóa học. Đồng thời đây cũng là nơi NetAcademy giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và đáp ứng các yêu cầu của học viên.


Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo sẽ không bán, trao đổi hoặc cho thuê các thông tin cá nhân của học viên cũng như các hoạt động có liên quan khác cho bên thứ ba.


Trang web của bên thứ ba

Học viên có thể tìm thấy các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà cấp phép, nhà tài trợ,..mà NetAcademy đang liên kết hiện nay. Chúng tôi không kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung, links xuất hiện trên các trang web bên ngoài. Ngoài ra, các đường links hoặc nội dung trong các trang web đó có thể thay đổi. Các trang web cũng như dịch vụ này có những Chính sách Bảo mật và Chính sách Chăm sóc khách hàng của riêng họ. Việc chấp thuận và tương tác trên các trang web khác, bao gồm các trang web có liên kết đến học viên, phải tuân thủ theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.


Những thay đổi liên quan đến Chính sách Bảo mật

NetAcademy có quyền cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích học viên thường xuyên truy cập để kiểm tra nếu có bất kỳ thay đổi nào. Nếu không có thắc mắc nào có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận rằng bạn có trách nhiệm xem xét Chính sách Bảo mật theo định kỳ và biết được những thay đổi nếu nó xảy ra.


Sự đồng thuận của bạn đối với Chính sách Bảo mật

Với việc đăng ký vào trang web, đồng nghĩa bạn đã đồng ý với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký. Việc bạn tiếp tục đăng ký được xem là bạn đã chấp thuận theo những thay đổi của chính sách (nếu có).