TỔNG QUAN

Khoá học này cho thấy rằng sự thay đổi trong cách chúng ta giao tiếp đang phá vỡ cách chúng ta kinh doanh, chúng ta thấy rằng các quy trình bán hàng tuần tự, không còn phản ánh chính xác cách khách hàng mua hàng và kết quả là khách hàng đang trì hoãn quá trình mua hàng.

Nội dung khóa học

  Các quy trình bán hàng không tuần tự
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký