TỔNG QUAN

Khoá học giúp xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, nơi bạn dành hàng giờ mỗi ngày để nhắn tin qua lại với mọi người.

Nội dung khóa học

  Xây dựng mối quan hệ triển vọng
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký