TỔNG QUAN

Những bí quyết gọi điện này là một số chiến lược tốt nhất mà các nhân viên bán hàng hàng đầu sử dụng để xây dựng kịch bản gọi điện ngẫu nhiên và tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn cho doanh nghiệp. Khóa học giúp bạn hiểu về:


  1. Tiềm năng của cuộc gọi ngẫu nhiên
  2. Kiểm soát tạo chiến lược kịch bản cuộc gọi.

Nội dung khóa học

  Kịch bản cuộc gọi ngẫu nhiên
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký