TỔNG QUAN

Khoá học Tăng doanh thu bằng giải pháp thanh toán MPOS là khoá đào tạo về kiến thức nền tảng về giải pháp thanh toán của MPOS bao gồm Thiết bị đọc thẻ và Ứng dụng thanh toán.

Khoá học sẽ giúp cho bạn hiểu giải pháp thanh toán của MPOS và những giá trị gì MPOS mang đến cho bạn, từ đó bạn có thể tư vấn cho khách hàng sử dụng giải pháp của MPOS phù hợp cũng như chủ doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn MPOS và sử dụng MPOS một cách hiệu quả nhất để tăng doanh thu cho cửa hàng.

Đối tượng học viên

Khoá đào tạo phù hợp với:

  • Người muốn tìm hiểu kiến thức nền tảng về công nghệ, chuyển đổi số để làm việc cho các công ty về công nghệ, chuyển đổi số với vị trí chuyên viên tư vấn.
  • Chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu về giải pháp tài chính giúp tăng doanh thu cho việc kinh doanh và giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.
  • Nhân sự đang phụ trách về chuyển đổi số, marketing của doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn về công nghệ để phục vụ cho doanh nghiệp.
Mục tiêu khoá học

Khoá đào tạo sẽ giúp cho bạn:

  • Hiểu được giải pháp thanh toán MPOS là gì.
  • Hiểu được MPOS mang lại giá trị gì cho khách hàng.
  • Biết cách sử dụng giải pháp MPOS.
Kết quả đào tạo

Kết thúc khoá học, bạn sẽ biết được cách:

  • Giới thiệu và Tư vấn giải pháp MPOS cho khách hàng.
  • Quyết định được việc sử dụng MPOS vào doanh nghiệp.
  • Biết cách vận hành giải pháp của MPOS trong doanh nghiệp.

MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG


Chương trình đào tạo bao gồm nhiều khoá học khác nhau, trải dài trong nhiều lĩnh vực. Để hoàn thành Chương trình đào tạo này, bạn cần hoàn thành 100% các khoá đào tạo và hoàn thành bài Kiểm tra cuối khoá với số điểm từ 70% trở lên.

- Bạn có tối đa 02 lần để hoàn thành bài kiểm tra, trong trường hợp không hoàn thành, bạn phải đăng ký học lại từ đầu.

- Bạn cần theo dõi bài học theo thứ tự từ trên xuống dưới, chọn "Complete and continue" để sang nội dung tiếp theo.

- Đối với video, bạn phải xem hết tối thiểu 70% nội dung video thì mới có thể chọn "Complete and continue".

- Sau khi Enroll khoá học, tuỳ vào mỗi khoá sẽ có thời hạn nhất định, sau thời hạn đó, khoá học sẽ đóng và bạn phải đăng ký lại nếu muốn tiếp tục học.