TỔNG QUAN

Ba kỹ năng quan trọng nhất trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nếu bạn đang bắt đầu sự nghiệp bán hàng của mình với tư cách là đại diện bán hàng hoặc phát triển kinh doanh, một trong những hoạt động quan trọng nhất mà bạn sẽ thực hiện thường xuyên là tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Nội dung khóa học

  Kỹ năng quan trọng trong tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký