TỔNG QUAN

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mang đến cơ hội phát triển hiệu quả, giảm chi phí và tối ưu hóa việc chăm sóc bệnh nhân. Các công nghệ như hồ sơ chăm sóc sức khỏe điện tử (EHR), phần mềm ERP, hệ thống HCM và mua sắm chỉ là một vài ví dụ. Khoá học này bao gồm các công nghệ hàng đầu để thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức chăm sóc sức khỏe của bạn.

Nội dung khóa học

  Top 10 công nghệ chăm sóc sức khoẻ
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký