TỔNG QUAN

Khoá học giải thích chính xác trí tuệ cảm xúc là gì và bao gồm một loạt các chủ đề minh họa cách trở nên thông minh hơn về mặt cảm xúc có thể giúp bạn thành công hơn trong bán hàng.

Nội dung khóa học

  Sức mạnh của trí tuệ cảm xúc trong bán hàng
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký