TỔNG QUAN

Với hình ảnh đại diện phát triển bán hàng hoặc đại diện phát triển kinh doanh, bạn có thể phải tìm kiếm khách hàng tiềm năng hàng ngày để lấp đầy cơ hội bán hàng của mình. Vì thế bạn nên tìm kiếm khách hàng tiềm năng là một khoa học. Có những chiến lược đã được chứng minh giúp tăng đáng kể tỷ lệ phản hồi của bạn và có được những cuộc gặp với khách hàng thực sự.

Nội dung khóa học

  Phát triển kinh doanh B2B bằng Email, LinkedIn và cuộc gọi
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký