HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, BẠN ĐƯỢC GÌ?

Cấp chứng nhận

Sau khi hoàn thành chương trình thực tập sinh cùng với doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình thực tập tại NextAcademy. Đây là hành trang đầu tiên chứng minh bạn có năng lực để tiến tới sự nghiệp mơ ước.

Đóng mộc thực tập

Hoàn thành chương trình thực tập tại NextAcademy, bạn sẽ được đóng dấu mộc hoàn thành thực tập để nộp lại cho trường.

Được tuyển dụng

Hoàn tất chương trình thực tập, bạn sẽ được NextAcademy giới thiệu việc làm, trở thành nhân viên chính thức.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

  Triển vọng nghề Digital Sales
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Kỹ năng phỏng vấn
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Triển vọng nghề tư vấn chuyển đổi số
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Sử dụng Email
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Kỹ năng làm việc từ xa (Remote Work)
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Đánh giá nội dung khoá học
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Khóa học NextGenie - Kỹ năng tư vấn chuyển đổi số (Digital Sales Junior)
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký