Khóa học: TRAIN THE TRAINER


Khóa học Train The Trainer được thiết kế để giúp quản lý cấp trung, giám đốc tỉnh và giám đốc vùng đào tạo nhân viên hiệu quả hơn. Chương trình đào tạo bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, được thiết kế đúng trọng tâm, khoa học và
Khóa học: Làm chủ kỹ năng LiveStream


Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đang ngày càng sử dụng tính năng live stream để kết nối với khách hàng, quảng bá sản phẩm và xây dựng nhận thức về thương hiệu. Khóa học sẽ phù hợp với những người làm việc trong vai trò tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng.