TỔNG QUAN

Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là cơ hội của bạn để tận dụng tiếp thị qua email ngẫu nhiên để biến khách hàng tiềm năng của bạn thành các cuộc hẹn và những cuộc hẹn. Khoá học chia sẽ các chiến lược bán hàng và bảy sai lầm thường mắc phải qua email ngẫu nhiên giống nhau.

Nội dung khóa học

  Cách tăng tỷ lệ phản hồi cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký