Hiểu toàn diện về chân dung khách hàng tiềm năng, quy trình bán hàng thành công.


Hiểu rõ bản chất khi bán hàng B2B với Digital Sales, bức tranh chung về ngành, triển vọng nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến trong công việc.

Một lộ trình học được biên soạn khoa học, chuyên mang tính ứng dụng thực tế cao giúp bạn hiểu tổng quan về bán hàng B2B, các kỹ năng quan trọng cần thiết đồng thời là định hướng bài bản để dễ dàng tự học chuyên sâu về sau.

Khám phá ngay, có gì trong khóa học này...

Qua khóa học bạn sẽ biết cách..

Khóa học dành cho ai ?

Sinh viên năm 3,4

Sinh viên theo ngành kinh tế nhưng không biết bắt đầu từ đâu, còn mơ hồ và muốn tìm một khóa học để hệ thống lại kiến thức tinh gọn và đầy đủ nhất về ngành.

Người muốn chuyển ngành

Các bạn trẻ muốn trải nghiệm cơ hội ngành mới nhưng thiếu kiến thức nền tảng, và muốn biết lộ trình thăng tiến của nghề.

Sale B2B muốn thăng tiến

Các bạn đã làm sale cần hệ thống hóa lại kiến thức để tiến xa hơn trong công việc