TỔNG QUAN

Khoá học cung cấp kiến thức về định nghĩa của bán hàng B2B là thương mại giữa hai doanh nghiệp, các vai trò bán hàng B2B, Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Bạn sẽ có thể thực hiện xây dựng danh sách, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đủ điều kiện.

Nội dung khóa học

  Định nghĩa bán hàng B2B
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký