TỔNG QUAN

Trên thực tế, để đạt được mục tiêu của bạn khó hơn rất nhiều so với việc đặt ra chúng. Nghiên cứu cho thấy hầu hết mọi người thực hiện cùng một độ phân giải 10 lần mà không thành công. Đó không nhất thiết phải là bạn!


Hãy tìm hiểu cách đạt được mục tiêu của bạn và chống lại tỷ lệ cược bằng cách sử dụng ba chiến lược được khoa học hỗ trợ.

Nội dung khóa học

  Cách để đạt được mục tiêu
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký