Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Hôm nay, bạn là những người trẻ, đang đứng trước con đường quan trọng của cuộc đời là đưa ra quyết định dấn thân vào nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số nhưng không biết liệu bản thân mình hiện tại đã đủ năng lực để có thể bước chân chính thức vào doanh nghiệp hay chưa?

Họ đòi hỏi chúng ta phải có “Năng lực” ?

Vậy để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng tìm hiểu “Năng lực” là gì?

Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao.

Năng lực nghề nghiệp được cấu thành bởi ba yếu tố (ASK) :

  • Knowledge: Kiến thức chuyên môn
  • Skill: Kỹ năng hành nghề
  • Attitude: Thái độ đối với nghề

NextAcademy xây dựng khung năng lực nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số với các định nghĩa quan trọng sau:

  1. Năng lực lõi: dựa vào giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh công ty để đưa ra năng lực lõi. Tất cả nhân viên đều phải có.
  2. Năng lực khối: Là năng lực các nhân viên trong khối phải có: kinh doanh, kỹ thuật, nhân sự,…
  3. Năng lực vị trí: Là năng lực của vị trí đó: nhân viên, quản lý, giám đốc,…

 

Và tất nhiên, khi tìm hiểu khung năng lực, chúng ta hãy chú ý đến các cấp độ năng lực để cân đối thời gian tìm hiểu và rèn luyện bản thân một cách đúng đắn.