Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Cá nhân

Đào tạo nghề DTC

NextAcademy thiết kế những khóa học cách đa dạng với cấu trúc 20% lý thuyết và 80% thực hành, đáp ứng đủ kiến thức và kỹ năng để hành nghề. Học viên có thể chủ động về thời gian và cách học, mang lại sự tiện ích và hiệu quả tối đa.

Nâng cao kỹ năng nghề DTC và kỹ năng làm việc

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nâng cao hiệu suất công việc hiện tại và đào sâu kiến thức chuyên môn cá nhân.

Đối với doanh nghiệp

Phân tích - Đánh giá

Phân tích, đánh giá những lỗ hổng và cơ hội để tối ưu hóa tăng trưởng doanh thu của bạn bằng những phương pháp tốt nhất.

Thiết kế quy trình

Cung cấp cho đội ngũ của bạn những hướng dẫn cụ thể, để họ có một quy trình chính xác để làm theo.

Đào tạo

Đào tạo, nâng cao kỹ năng cơ bản cho đội ngũ, giúp họ hoàn thành tốt vai trò công việc.

Coaching - Khai vấn

Cung cấp những hoạt động khai vấn tích cực, giúp nâng cao tinh thần đội ngũ và giúp cá nhân tự cải thiện.

Tư vấn triển khai

Hệ thống, cấu trúc và cải thiện quy trình giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.