Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

  • Date created

    Tháng Ba 1, 2018

  • Last updated

    Tháng Ba 3, 2021

Thông tin lớp học

Bắt đầu ở vị trí Senior trong nghề DTC. Lúc này bạn không chỉ cần hoàn thành đủ chỉ tiêu công việc yêu cầu nữa mà phải ở vị trí kiểm soát được công việc và có khả năng xoay sở trong mọi tình huống. Điều đó cũng đồng nghĩa bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn trong công việc và mọi thử thách của bạn sẽ được công ty ghi nhận xứng đáng

Trong chương trình học này NextAcademy bổ sung các kỹ năng cần thiết để bạn kiểm soát được hiệu quả công việc, đo lường chính xác kết quả công việc, ghi nhận & điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra đó là kỹ năng đưa ra quyết định dựa trên các thông tin mà mình đang có.

Lớp học Giảng viên Ngày
Nền tảng của một Senior DTC NextAcademy Buổi 1
Kỹ năng nhìn nhận vấn đề của một Senior DTC NextAcademy Buổi 2
Điều phối công việc của Senior DTC NextAcademy Buổi 3
Bổ sung kỹ năng công nghệ chuyên môn NextAcademy Buổi 4
Mở rộng mối quan hệ NextAcademy Buổi 5
Bài tốt nghiệp NextAcademy Buổi 6