Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

  • Date created

    Tháng Ba 1, 2018

  • Last updated

    Tháng Ba 3, 2021

Class info

Tại Next Academy – Học viên Chuyển Đổi Số đầu tiên tại Việt Nam, nơi có chương trình đào tạo nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số, giúp tạo ra nguồn nhân lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp và xã hội. Học viện định nghĩa nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số là : “Nghề tư vấn các giải pháp giúp chuyển đổi các hoạt động bình thường của doanh nghiệp lên môi trường số.”

Và sau đây, Học viện muốn chỉ cho các bạn về Con đường sự nghiệp tiềm năng của nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số, từ khi còn là một nhân viên tư vấn (Consultants) đến trở thành một Quản lý Chuyển Đổi Số (Manager).

Lớp học Giảng viên Ngày
Digital Transformation Consultant (DTC) NextAcademy Buổi 1
Senior DTC NextAcademy Buổi 2
DTC Teamleader NextAcademy Buổi 3
DTC Manager NextAcademy Buổi 4