Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

  • Date created

    Tháng Một 15, 2018

  • Last updated

    Tháng Một 15, 2018

This course is a global-oriented survey of the history of architecture, from the … Introduction to the History and Theory of Architecture … Course Description.