Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

  • Date created

    Tháng Ba 1, 2018

  • Last updated

    Tháng Ba 3, 2021

Thông tin chương trình học

Chương trình Chuyên viên Tư vấn Chuyển Đổi Số là một trong những chương trình mở ra ngành nghề về lĩnh vực Chuyển Đổi Số cho học viên. Mục tiêu của khóa học này giúp học viên hiểu được “Chuyển Đổi Số” là gì? Tư duy làm việc trong nghề như thế nào? Các kĩ năng cơ bản nhất để đáp ứng các nhu cầu việc làm cho doanh nghiệp công nghệ

Chương trình học bao gồm các học phần. Kiến thức cơ bản về công nghệ tại doanh nghiệp. Giải pháp thực hiện các công nghệ này. Kỹ năng mềm trong nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số như kỹ năng lắng nghe, trao đổi công việc, phong cách, tác phong làm việc.

Lớp học Giảng viên Ngày
Triển vọng ngành Chuyển Đổi Số Wilson Lieu Buổi 1
Lộ trình nghề nghiệp Minh Trần Buổi 2
Tư duy làm việc trong ngành Chuyển Đổi Số Wilson Lieu Buổi 3
Kiến thức công nghệ Nhật Buổi 4
Kỹ năng phỏng vấn tại doanh nghiệp Minh Trần Buổi 5
Bài kiểm tra tốt nghiệp NextAcademy Buổi 6