Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Đọc lại bài “Áp dụng chiến lược bán hàng vào Inbound Sales”
Read more
Vấn đề của phụ nữ trong ngành Chuyển Đổi Số Nhiều người có thể đồng ý rằng đặc biệt là 
Read more
Hầu như các ngành nghề đều có một ngôn ngữ riêng cho mình, họ định vị đấy là thế giới 
Read more
Bài viết này dành cho sales B2B, Digital Sales, từ 0 –> 3 năm kinh nghiệm bán hàng (phù hợp 
Read more
Có nhiều hình thức đào tạo, mỗi hình thức có ưu và khuyết, tùy theo mục đích đào tạo, có 
Read more
Buyer Journey, mấy ngàn năm nay cũng xung quanh ở các bước truyền thống: Awareness Stage Consideration Stage Decision Stage 
Read more
Sales Process: là quy trình bán hàng của sales Sales Pipeline: Là các bước cần phải thực hiện để đảm 
Read more