Học viện Tiên Phong

về nghề "Tư vấn Chuyển Đổi Số"

Chứng nhận #1

của tập đoàn Công nghệ Nexttech

Liên hệ ngay

[email protected]

Chắc hẳn mỗi khi một bạn DTC lên một vị trí mới thì sẽ có các mục tiêu công việc 
Read more
Bài viết này dành cho sales B2B, Digital Sales, từ 0 –> 3 năm kinh nghiệm bán hàng (phù hợp 
Read more
Có nhiều hình thức đào tạo, mỗi hình thức có ưu và khuyết, tùy theo mục đích đào tạo, có 
Read more
Buyer Journey, mấy ngàn năm nay cũng xung quanh ở các bước truyền thống: Awareness Stage Consideration Stage Decision Stage 
Read more
KHÁCH HÀNG MUA GÌ? Khách hàng không mua hàng hóa dịch vụ của bạn một cách đơn giản Khách hàng 
Read more
“Khuyến cáo: bài rất dài và sâu về Sales Manager, chỉ phù hợp cho quản lý sales trở lên” Việc 
Read more
Sales Process: là quy trình bán hàng của sales Sales Pipeline: Là các bước cần phải thực hiện để đảm 
Read more
ƯU, NHƯỢC VÀ CÂN BẰNG Các cuộc thảo luận giữa Direct Sales(bán hành trực tiếp) và Channel Sales(kênh bán hàng) 
Read more
Đang ngồi ở công ty, tự nhiên có hứng muốn viết một bài về cách khai thác khách hàng Enterprise. 
Read more
Công ty nào cũng hình thành 02 bộ phận Marketing và Sales. Hiện nay nhiều công ty đã thống nhất 
Read more