Bài

IQ Test
Khóa đào tạo Chuyên viên Tư vấn Chuyển Đổi Số

Đây là bài IQ Test mà NextAcademy đặt ra để giúp học viên kiểm định được tính logic mà mình đang có. 

Chinh Phục Bài IQ Test

Tổng số câu: 35
Thời gian làm bài: 25 phút

NextAcademy sẽ gửi tặng Coupon học khóa Tổng quan Chuyển Đổi Số khi học viên đạt trên 85 điểm IQ Test

Nộp bài IQ Test

Khóa học Tổng quan Chuyển Đổi Số Online có trị giá 1.000.000đ

Bạn nhớ chụp hình lại kết quả sau khi hoàn tất bài test để nộp cho NextAcademy nhé